Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen
aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
(Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag
leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over
de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht
rechtstreeks met ons / mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet
prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een
onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het
nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een
klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)Bovendien
staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het
door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het
ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit
kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de
zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum wkkgz-registratie) 2017 is onze/mijn
praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is
gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen
de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact
Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het
KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl Een klacht ter
attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van
het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u
het mobiele nummer (06) 25186207.

Het klachtenreglement van het KPZ, dat als basis voor de klachtenprocedure van
onze/mijn praktijk zal gelden. Deze treft u (link) aan op mijn website.
De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomende gevallen door de
onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze
geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie
KPZ downloaden.